Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Czy podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego podlega ograniczeniu?

2013-10-16

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pracownica zarabia z tytułu umowy o pracę dużo powyżej średniej krajowej.

Czy istnieją ograniczenia, co do podstawy wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

Czy jeżeli osoba ta zarabia 50.000 zł miesięcznie przez ostatnie 12 miesięcy to kwota zasiłku będzie liczona od tej średniej czy też będzie ograniczona?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.) – dalej u.ś.p. przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (w trakcie trwania zatrudnienia) należy stosować odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami u.ś.p. oraz poradnikiem ZUS do ww. ustawy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w razie trwania ubezpieczenia nie podlega ograniczeniu.  Tak więc nie podlega ograniczeniu również podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Należy jeszcze dodać, iż nawet w przypadku ustania zatrudnienia (jeśli zasiłek jest wypłacany przez ZUS) miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru. Wysokość podstawy wymiaru tego świadczenia nie jest ograniczona do 100% przeciętnego wynagrodzenia, tak jak to jest w przypadku pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia.

Małgorzata Skibińska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz jest doradcą Centrum Pomocy Profesjonalisty – Doradztwo kadrowe

Odpowiedzi udzielono 14.10.2013 r.