Newsletter Prawa Oświatowego

z dnia 2011-12-23
TEMAT TYGODNIA

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Do kiedy dyrektor szkoły powinien złożyć oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, jeżeli wójt gminy (burmistrz) nie określił takiego terminu?

ZMIANY W PRAWIE

Minister Pracy i Polityki Społecznej określił liczbę godzin i zakres programowy szkoleń dla kandydatów na dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

WAŻNE TERMINY

23 grudnia - 31 grudnia - zimowa przerwa świąteczna.

3 stycznia – ustalenie terminów wystawiania propozycji ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów oraz podania ich do wiadomości uczniom.

4 stycznia – informacja dla rodziców, podanie propozycji ocen semestralnych.

5 stycznia – zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych
i szkół policealnych).

AKTUALNOŚCI

Rozmowa z dr Elżbietą Olszewską, Kierownikiem Studiów Podyplomowych o specjalności korektywa AWF Warszawa, moderatorem debaty eksperckiej "Wady postawy ciała - problem jednostki czy ogółu?" zorganizowanej przez miesięcznik "Dyrektor Szkoły".

Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe będą mogły być łączone w grupy. Zmniejszy to wydatki ponoszone przez samorządy na administrowanie placówkami.

W przyszłym roku prawdopodobnie nie zmniejszy się wysokość rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Posłowie chcą przesunąć zmiany o trzy lata.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych sprawdzających wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego zamieszczonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Programów Nauczania i Podręczników pismem z dnia 21 listopada 2011 r. (DPN-1/DK-5008-16/11) wyjaśnia zasady ustalania momentu ukończenia szkoły przez ucznia, w związku z wątpliwościami dotyczącymi przepisów stosowania ustawy o pomocy społecznej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Nauczycielka była zatrudniona na czas nieokreślony od 1.09.2006. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. rozwiązała stosunek pracy bez wypowiedzenia. Czy za rok 2011 będzie przysługiwać jej dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Czy do 2012 r. nauczyciele pełniący kierownicze stanowiska (w moim przypadku wicedyrektor) mają obowiązek uzupełnić kwalifikacje w postaci studiów/szkolenia/kursu z zakresu zarządzania oświatą?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Nauczyciel przebywał w maju 2011 roku z uczniami na wyjeździe "zielona szkoła". Za pracę w soboty należy mu się dzień wolny. W jakim terminie powinien odebrać wolny dzień?

PRZEGLĄD PRASY

Jak zbudować szkołę, odliczyć VAT i nie zwiększać długu? Odpowiedź przyszła z Wieliczki.

SZKOLENIA

Jak zaplanować i przeprowadzić przydatną w rozwoju szkoły ewaluację wewnętrzną?

Jak zorganizować prace zespołu ds. ewaluacji?

Kontrola zarządcza - "z czym to się je"? Jakie są procedury? Jak ją prowadzić? Jakie mogą pojawić się konsekwencje wynikające z zaniedbania kontroli?

Szkolenie z "Kontroli zarządczej w placówce oświatowej..." pozwoli Państwu odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.

POLECAMY

Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" 2011/2012 rusza w Polsce.

Teraz sam możesz wybrać datę oraz miejsce zjazdu.

Jak wykorzystać dokumentację dotyczącą ucznia do podnoszenia jakości edukacji prowadzonej przez szkołę?

Jakie są cele realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych?

Jakie są możliwości realizacji zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku lokalnym?

Więcej informacji na Profinfo.pl >>>

Jakie warunki należy spełnić, aby móc uzyskać stopień doktora habilitowanego?

Jakie są nowe procedury konkursowe na wszystkie stanowiska na uczelniach?

Jak po nowelizacji uregulowana została kwestia autonomii programowej uczelni?

Więcej informacji na Profinfo.pl >>>

Uczelnia Łazarskiego, Wolters Kluwer Polska i Executive. Boost Growth zapraszają na Executive meeting „Ludzie to biznes, biznes to ludzie”. Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2012 r. w Hyatt Regency Warsaw.