Newsletter Prawa Oświatowego

z dnia 2013-05-17
TEMAT TYGODNIA

Nauczyciele nie dostaną podwyżek. Minimalne stawki ich wynagrodzenia w przyszłym roku szkolnym mają zostać utrzymane na dotychczasowym poziomie.

ZMIANY W PRAWIE

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu posłowie uchwalili nowelizację ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, przyznającą trzynastki dla osób, które - w roku, za który przyznawane jest wynagrodzenie - opiekowały się dzieckiem. Zmienione zostaną także przepisy dotyczące tworzenia żłobków.

Dalszymi pracami nad projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty wprowadzającej zmiany w opłatach za przedszkola zajmie się podkomisja - zdecydowały we wtorek sejmowe Komisje Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą znowelizować przepisy Karty Nauczyciela tak, aby przedłużająca się nieobecność spowodowana koniecznością opieki nad dzieckiem nie przerywała stażu potrzebnego do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Zdaniem wnioskodawców obecnie obowiązujące przepisy dyskryminują matki.

WAŻNE TERMINY
AKTUALNOŚCI

Związek zawodowy ma pięć dni na poinformowanie pracodawcy o tym, że nauczyciel jest jego członkiem. Po tym czasie pracodawca jest zwolniony z obowiązku współpracy - pisze Teresa Konarska w "Dyrektorze Szkoły". Konsultacje ze związkami zawodowymi są również tematem jednego ze szkoleń oferowanych przez Wolters Kluwer Polska.

Wpływ prawa na szkolną rzeczywistość, przewodnim tematem konferencji z 10 maja br.

W pracy nauczyciela spotkania z rodzicami, wizytacje i wystąpienia nie są rzadkością. Uczniowie też bacznie nas obserwują. Wszyscy wiemy o bardzo dużym znaczeniu sygnałów niewerbalnych: mimiki, gestykulacji, postawy ciała. Mowa ciała ma odruchowy i spontaniczny charakter, trudno ją kontrolować, jednak jest to możliwe do pewnego stopnia, jeśli jesteśmy jej świadomi.

Kolegia nauczycielskie mają ostatecznie zniknąć w październiku 2015 r., a nabór nowych kandydatów ma zostać wstrzymany już w przyszłym roku akademickim. Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że nie ma powodu do takiej decyzji.

Po zmianie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, w planie nadzoru zamieszczane będą także informacje o liczbie ewaluacji całościowych, problemowych oraz liczbie kontroli w odniesieniu do poszczególnych typów szkół.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Jesteśmy organem prowadzącym szkołę podstawową i przedszkole. Jaka jest procedura zamiany ich w zespół szkolno-przedszkolny? Jak postąpić z dyrektorami tych placówek kiedy zostanie utworzony zespół – w każdej palcówce kadencja dyrektorowi się nie kończy?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Nauczyciel realizuje 5 godzin nauczania indywidualnego z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu znacznym i 4 godziny terapii pedagogicznej. Godziny te realizuje w ciągu 2 dni sumując 45 minut twierdząc, że uczeń nie wytrzymuje tak długo w szkole. Jest to jego dodatkowa praca. Jak rozwiązać problem jeżeli dyrektor nie wyraża zgody?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała projekt arkusza organizacji szkoły w dniu 25.04.2013 r. W maju nauczyciel korzystający ze zniżki godzin z tytułu pełnienia obowiązków doradcy metodycznego rezygnuje z funkcji, a w szkole brak godzin do pełnego etatu dla niego. Czy rada powinna ponownie opiniować zmiany w projekcie?

SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przygotować dyrektora szkoły do wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w placówce oraz zapewnienia jego zgodności z prawem.

Kompleksowe i praktyczne kompendium z zakresu nowej ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas zakładania i prowadzenia placówek zgodnie z przepisami nowej ustawy.

POLECAMY

Co wiemy o sposobie, w jaki zdobywamy wiedzę i nabywamy nowe umiejętności?

Jakie są biologiczne podstawy tego procesu?

Więcej informacji na Profinfo.pl >>>

Jak sprawnie ewidencjonować obecność dziecka w przedszkolu i naliczać opłaty? Jak zadbać o dobrą komunikację pomiędzy rodzicem a przedszkolem? Jak zdalnie monitorować rozliczenia finansowe podległych przedszkoli? Jak odnaleźć się w gąszczu zmieniających się przepisów prawnych?