Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Jak powinien przebiegać coroczny przegląd hydrantów zewnętrznych?

2011-04-20

Jak rozumieć § 10 ust. 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dotyczący corocznych przeglądów hydrantów zewnętrznych przez właściciela sieci? Czy wystarczy ogólny przegląd sprawności przez np. służby utrzymania ruchu, czy też musi być to udokumentowana kontrola przeprowadzona przez uprawnione osoby?

Odpowiedź

Właściciel sieci wodociągowej jest zobowiązany do utrzymania hydrantów zewnętrznych w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji.

Zakres wykonywanych czynności w ramach badania obejmuje sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnętrznego, sprawdzenie otwarcia zasuwy oraz dokonanie pomiaru wydajności nominalnej i ciśnienia na zaworze hydrantu zewnętrznego przepływomierzem

Zgodnie z § 10 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), powinny wynosić co najmniej:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s.

Każde badanie hydrantu zewnętrznego dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora.

Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują, jakie uprawnienia są konieczne do wykonywania przeglądu hydrantów. Teoretycznie każdy może wykonać taką czynność. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, iż osoba, która będzie zajmowała przeglądem powinna mieć odpowiednie kwalifikacje. Istnieją firmy, które oferują szkolenia w tej dziedzinie, dając certyfikaty uprawniające do przeglądu, jak również same oferują przeglądy hydrantów. Można również odbyć staż pod okiem doświadczonej osoby - najważniejsze, aby to robić dobrze. Protokół wykonawczy jest dokumentem identyfikującym osobę wykonującą, czyli osoba ta ponosi odpowiedzialność za swoje czynności.

Roman Majer