Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Czy należy wypłacić nauczycielowi dodatek motywacyjny za czas urlopu wypoczynkowego?

2011-05-06

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Nauczycielka X jest zatrudniona w szkole podstawowej (nauczanie początkowe). Od dnia 1 września 2010 do 31 sierpnia 2011 r. zgodnie z porozumieniem zmieniającym warunki pracy miała pracować w oddziale przedszkolnym w naszej szkole, jednak od 1 września 2010 do 30 czerwca 2011 r. przebywa na urlopie zdrowotnym. Na jej miejsce zatrudniliśmy na zastępstwo nauczycielkę Y od 1 września 2010 do 31 lipca 2011 r. W związku z powyższym nauczycielka Y będzie miała dodatek za wychowawstwo wypłacany od września 2010 do lipca 2011, a nauczycielka X, która wróci z urlopu zdrowotnego dostanie dodatek za wychowawstwo za sierpień 2011 r. Mam problem z panią X, tą która 30 czerwca 2011 r. kończy urlop zdrowotny. Od 1 lipca 2011 r. do 12 lipca 2011 r. będzie ona prowadzić zajęcia w oddziale przedszkolnym, a od 13 lipca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym (35 dni), bo od 1 września 2011 r. musi wrócić do nauczania początkowego.

Czy za miesiąc lipiec i sierpień należy jej wypłacić dodatek motywacyjny, gdyż w okresie tym będzie wykorzystywać 35 dni urlopu wypoczynkowego?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), została sformułowana zasada, że za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.), składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Sformułowanie "wysokości należnej", dotyczy wysokości i warunków wypłaty dodatku motywacyjnego, które określa organ prowadzący na podstawie art. 30 ust. 6 KN. W takiej wysokości dodatek motywacyjny powinien zostać wypłacony w ramach wynagrodzenia urlopowego.

Krzysztof Lisowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 5.05.2011 r.