Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

RPP w sprawie orzeczenia Trybunału Praw Człowieka

2011-06-03

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP

Źródło: www.bpp.gov.pl, 27 maja 2011 r.

Rzecznik Praw Pacjenta skomentował orzeczenie Trybunału Praw Człowieka w sprawie R.R. przeciwko Polsce.

Jak podaje RPP, ,,26 maja br. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie R.R. przeciwko Polsce, stwierdzając naruszenie przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (sprawa dotyczyła ciężarnej kobiety, której w 2002 r. odmówiono skierowania na badania prenatalne, w sytuacji gdy istniało prawdopodobieństwo wystąpienia u dziecka wady genetycznej)".

Trybunał uznał wówczas, że:

- odmawianie ciężarnej kobiecie badań genetycznych, odsyłanie od lekarza do lekarza i nieinformowanie o stanie zdrowia to jawne naruszenie zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania;

- odmawiając pacjentce wykonania badań prenatalnych, naruszono jej prawo do swobodnego kształtowania życia prywatnego.

W związku z tym ,,Rzecznik przypomina w szczególności o istniejącym w art. 31 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prawie do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, które może zgłosić każdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, jeśli opinia/orzeczenie mają wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa".

Więcej na ten temat na stronie internetowej RPP.