Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Rozporządzenie w sprawie lekcji wf podpisane

2011-08-12

Źródło: MEN, 11 sierpnia 2011 r.

Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki, podpisał rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem, zajęcia wychowania fizycznego są realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne lub zajęcia do wyboru przez uczniów. Ponadto, w rozporządzeniu określono warunki i sposób realizowania zajęć wychowania fizycznego.

Pojęcie "zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza formę prowadzenia zajęć (grupa uczniów zwana "klasą" uczestniczy w "lekcji"), nie zaś miejsce prowadzenia tych zajęć. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia wychowania fizycznego nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej. Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp.

Zajęcia do wyboru przez uczniów realizowane będą jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo-zdrowotne, zajęcia taneczne i aktywne formy turystyki.

Rozporządzenie nie zmieniło w znaczący sposób organizacji lekcji wychowania fizycznego. Wyjątek stanowi dookreślenie prawa rodziców w podejmowaniu decyzji o wyborze zajęć przez uczniów niepełnoletnich, które wynika z uwagi zgłoszonej przez Radę Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2011 r.