Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Czy pracodawca może wypłacać środki z ZFŚS na dofinansowanie wypoczynku, gdy pracownik był na urlopie krótszym niż 14 dniowy?

2011-08-17

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Firma prowadzi ZFŚS. Czy pracodawca może wypłacać środki z ZFŚS na dofinansowanie wypoczynku, gdy pracownik był na urlopie krótszym niż 14 dniowy? Czy aby wypłacić pieniądze z ZFŚS pracownik musi złożyć wniosek, czy wystarczy lista pracowników, którzy przebywali na urlopie w danym roku - bez składania wniosku przez tych pracowników? Czy wypłatę musi zatwierdzić rada pracownicza gospodarująca środkami? Czy wymagana jest każdorazowo zgoda pracodawcy?

Odpowiedź:

Zarówno w przypadku dofinansowania, jak i w przypadku wniosków o wszystkim decyduje regulamin ZFŚS.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 8 ust. 1-2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z tego funduszu oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS w pełni podlega powyższej regulacji. Oznacza to, że to pracodawca decyduje o jego wypłacie i określa zasady nabywania prawa do dofinansowania. Innymi słowy pracodawca może wypłacić dofinansowanie i za jeden dzień urlopu, o ile jest to zgodne z regulaminem ZFŚS. Również kwestia wniosków powinna być rozpatrywana zgodnie z regulaminem.

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z Serwisem Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 12 sierpnia 2011 r.