Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

MZ o stosowaniu okołooperacyjnej karty kontrolnej

2011-08-19

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP

Źródło: www.mz.gov.pl, 12 sierpnia 2011 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie stosowania okołooperacyjnej karty kontrolnej podczas zabiegów chirurgicznych.

Resort Zdrowia rekomenduje stosowanie okołooperacyjnej karty kontrolnej opracowanej na podstawie formularza Surgical Safety Checklist, zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Jest to podyktowane koniecznością zminimalizowania możliwości wystąpienia zdarzenia niepożądanego, zgonów pacjentów lub komplikacji pooperacyjnych.

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, „stosowanie karty kontrolnej w znaczącym stopniu zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań pooperacyjnych oraz ryzyko śmierci”.

Minister Zdrowia Ewa Kopacz powiedziała, że „okołooperacyjna karta kontrolna powinna być wprowadzona we wszystkich oddziałach i jednostkach zabiegowych w Polsce”. Karta powinna być podpisana przez koordynatora (anestezjolog prowadzący znieczulenie do zabiegu), a także przez członków zespołu operacyjnego (chirurg prowadzący zabieg oraz pielęgniarka anestezjologiczna przygotowująca chorego do znieczulenia i zajmująca się nim po znieczuleniu). Następnie, „karta powinna zostać dołączona do dokumentacji pacjenta i stanowić część historii choroby”.