Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Jakimi przepisami należy się kierować przy obliczaniu powierzchni użytkowej mieszkania?

2011-11-14

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany

Norma PN-ISO 9836:1997 nie jest obowiązującym przepisem w zakresie obliczenia powierzchni użytkowej lokalu lub budynku.

Wobec tego jakim przepisem lub normą należy się kierować przy obliczaniu tej powierzchni?

Problem dotyczy m.in.: zasady obliczania powierzchni "pod" otworem drzwiowym lub otworem pomiędzy dwoma pomieszczeniami w mieszkaniu o różnej funkcji.

Czy te powierzchnie wliczać w powierzchnię użytkową mieszkania?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.) – dalej u.n., przez pojęcie normy rozumieć należy dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, ustalający - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. Niemniej jednak, normy jako takie nie stanowią części systemu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wynikającego z Konstytucji. Stąd wielokroć spotkać można się z kontrowersjami wokół treści aktualnych norm w danym zakresie i ich prawidłowej interpretacji. W kontekście powyższego, zagadnienie, o którym mowa w treści zadanego pytania, nie może być analizowane z punktu widzenia obecnego systemu prawnego i informacji w ramach niego zebranych. Tematyka norm, jako zagadnienie zasadniczo odrębne, powinno być oceniane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje techniczne oraz wiedzę praktyczną oraz dostęp do aktualnych informacji dotyczących normalizacji zagadnień budowlanych. Tym samym, nie sposób udzielić odpowiedzi na zadane pytanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Rekomendujemy konsultacje z biegłym rzeczoznawcą w dziedzinie budownictwa ewentualnie konsultacje z wyspecjalizowanym instytutem budowlanym.

Jakub Mazurkiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany

Odpowiedzi udzielono 9 listopada 2011 r.