Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - kolejna zmiana terminu zasad wnoszenia opłat

2012-05-14

Źródło: www.eko-net.pl, stan z dnia 8 maja 2012 r.

Po raz kolejny przesunięty został termin wprowadzenia zmian w zasadach przygotowania sprawozdań oraz naliczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Wprowadzenie nowych zasad (składanie sprawozdań raz w roku, do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy oraz wnoszenie opłaty za pierwsze półrocze w wysokości 50% rocznej opłaty uiszczonej za rok poprzedni a za drugie półrocze w wysokości różnicy pomiędzy obliczoną opłatą roczną a kwotą wpłaconą za pierwsze półrocze) zostało przesunięte na rok 2017.

Po raz pierwszy opłata według nowych zasad będzie wnoszona w 2017 r. Opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2017 r. będzie wnoszona w wysokości 50% sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych za pierwsze i drugie półrocze 2016 r.

Zmiany takie wynikają z opublikowanej 27 kwietnia br. ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460).

Opracowanie: Łukasz Matłacz