Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Jaki jest dozwolony poziom alkoholu w wydychanym powietrzu?

2012-05-23

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jaki jest dozwolony poziom alkoholu w wydychanym powietrzu?

Odpowiedź

Przepisy obowiązującego prawa stanowią, że stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

W związku z powyższym dopuszczalna wartość alkoholu w wydychanym powietrzu to <0,1 mg w 1 dm3.

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień art. 46 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

stężenia we krwi od 0,2 ‰ (tzw. promille) do 0,5 ‰ alkoholu albo

obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo

obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

W związku z powyższym dopuszczalna wartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi poniżej 0,1 mg w 1 dm3.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2012 r.