Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Czy pielęgniarka posiadająca wyższe wykształcenie inne niż magister pielęgniarstwa spełnia kryteria do pełnienia funkcji pielęgniarki naczelnej?

2012-07-20

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi pielęgniarka posiadająca wyższe wykształcenie inne niż magister pielęgniarstwa np. socjologia, spełnia kryteria do pełnienia funkcji pielęgniarki naczelnej?

Odpowiedź:

Przepisy prawne nie określają jakie kwalifikacji musi spełniać osoba zatrudniona na stanowisku naczelnej pielęgniarki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego będącym przedsiębiorcą. Natomiast kwalifikacje wymagane na stanowisko naczelnej pielęgniarki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nie będącym przedsiębiorcą, a więc np. samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896). W załączniku do tego rozporządzenia w części I dotyczącej pracowników działalności podstawowej w lp. 2 wskazano, że na stanowisko naczelnej pielęgniarki należy posiadać następujące kwalifikacje:

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 5 lat pracy w zawodzie,

- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 7 lat pracy w zawodzie.

W pytaniu jest mowa o posiadaniu tytułu magistra innego niż tytuł magistra pielęgniarstwa, jako przykład wskazano socjologię, stąd też sytuację tę należy oceniać w oparciu o drugi z wyżej przedstawionych rodzajów kwalifikacji wymaganych na stanowisko naczelnej pielęgniarki.

Przepis mówi o tytule zawodowym magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Wykaz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty, określa § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.), które obowiązuje do końca czerwca 2015 r. Nie ma tam wymienionej socjologii, ale są następujące dziedziny:

1) epidemiologia;

2) fizjoterapia;

3) fizyka medyczna;

4) inżynieria medyczna;

5) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;

6) psychologia kliniczna;

7) neurologopedia;

8) zdrowie publiczne;

9) zdrowie środowiskowe;

10) toksykologia;

11) mikrobiologia;

12) przemysł farmaceutyczny;

13) radiofarmacja;

14) surdologopedia.

Osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra w jednej z tych dziedzin, może więc zajmować stanowisko naczelnej pielęgniarki, o ile spełnia pozostałe wymagania dotyczące wykształcenia i lat pracy, tj. posiada licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (czyli w jednej z wyżej wymienionych dziedzin) oraz 7 lat pracy w zawodzie.

Małgorzata Brzozowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 18 lipca 2012 r.