Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

2012-12-11

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Pracownik posiadał znaczne zajęcie komornicze. Czy pracodawca powinien przekazać komornikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawę pośmiertną oraz nagrodę jubileuszową?

Jeśli pieniądze te nie przysługują komornikowi, komu należy wypłacić pieniądze?

Odpowiedź:

Pracodawca nie może dokonać żadnych potrąceń z odprawy pośmiertnej. Natomiast powinien dokonać potrąceń z ekwiwalentu za urlop oraz z zaległego wynagrodzenia, na zwykłych zasadach wskazanych w art. 87 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Pozostałe środki należy wypłacić osobom uprawnionym do renty rodzinnej.

Uzasadnienie:

Ekwiwalent za urlop oraz zaległe wynagrodzenie i nagroda jubileuszowa to prawa majątkowe ze stosunku pracy, które przechodzą w równych częściach na uprawnionych do renty rodzinnej (art. 631 § 2 k.p.). Z praw majątkowych należy dokonać obowiązkowych potrąceń na ogólnych zasadach (wyrok SN z 18 października 1971 r., I PR 15/71). Potrącenia powinny mieć miejsce przed podziałem na uprawnionych.

Natomiast odprawa pośmiertna nie przysługuje pracownikowi, lecz jego rodzinie. Dlatego nie można jej traktować jak wynagrodzenie za pracę i stosować do niej przepisów k.p. o potrąceniach. Jakiekolwiek potrącenie stanowiłoby jej bezpodstawne obniżenie.

Ewa Drzewiecka, autorka współpracuje z Vademecum Głównego Księgowego oraz jest doradcą Centrum Pomocy Profesjonalisty – Doradztwo Kadrowe

Odpowiedzi udzielono 10 grudnia 2012 r.