Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Dokument rozliczenia zaliczki w raporcie kasowym

2013-02-12

Jednostka budżetowa wypłaca swoim pracownikom zaliczki jednorazowe na podstawie wniosku o zaliczkę, który jest wpięty pod raport kasowy. Pracownik rozlicza się w późniejszym czasie z tej zaliczki na druku rozliczenia zaliczki. W wyniku rozliczenia są sporządzane odpowiednie dokumenty kasowe KP bądź KW, które wpinane są do raportu kasowego. Dokument rozliczenia zaliczki (wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie zaliczki - faktury, rachunki itp.) księgowany jest zaś jako oddzielny dokument poza raportem kasowym.

Druk rozliczenia zaliczki powinien być podpięty do raportu kasowego bez konieczności wystawiania KW lub KP.

Rozliczenie zaliczki może być dokonane dokumentem kasowym, w żadnych przepisach nie ma ustalenia konkretnych dokumentów. W ustawie z dnia 29 września 2994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)wymienione są elementy, jakie powinien zawierać dowód księgowy. Proszę zwrócić uwagę, że w zasadach (polityce rachunkowości) jednostki powinny być określone dowody kasowe, najczęściej są one wymienione w instrukcji kasowej.

Dokumentowanie rozliczenia zaliczki powinno być opisane w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki. Najczęściej pracownik zaliczkę rozlicza na druku rozliczenie zaliczki, do którego podpina faktury, rachunki lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku. Na rozliczeniu widnieje kwota do wypłaty dla pracownika, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie na tej podstawie jej dokonać. W takim przypadku druk rozliczenia zaliczki powinien być podpięty do raportu kasowego i nie ma potrzeby wystawiania KW lub KP.

Vademecum Głównego Księgowego Administracja

Ewa Ostapowicz

105671