Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Opodatkowanie planów motywacyjnych. Charakter źródeł przychodów, moment powstania obowiązku podatkowego

2013-04-25

W kwietniowym numerze Przeglądu Podatkowego przeczytasz artykuł dotyczy tematyki kwestii opodatkowania planów motywacyjnych, w tym zarówno opcji na akcje (SOP), planów nabycia akcji (SPP) oraz planów akcji warunkowych, czy też restrykcyjnych (RSU). Stanowi on odpowiedź na występujące zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie rozbieżności co do podatkowego charakteru wskazanych instytucji. Dostęp do wersji elektronicznej >>>

Autorzy kompleksowo omawiają problematykę momentu powstania obowiązku podatkowego (optując za przesunięciem go do momentu zbycia akcji) oraz kwestię zaliczenia zysków z planów do konkretnego źródła przychodów (stając na stanowisku, że stanowią one przychód z kapitałów pieniężnych) zarówno w kwestii oceny i interpretacji istniejących rozwiązań prawnych, jak i postulatów de lege ferenda.

Autorzy: Artur Oleś, Bartosz Kubista

Pełna treść artykułu dostępna w kwietniowym numerze Przeglądu Podatkowego, str. 21

Więcej informacji na Profinfo.pl >>>

W następnych numerach polecamy:

Współpraca międzynarodowa w zakresie gromadzenia dowodów w sprawach podatkowych

Outsourcing procesu produkcyjnego poza specjalną strefę ekonomiczną a prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego - uwagi na kanwie wyroku WSA w Łodzi z dnia 3 lipca 2012 r., I SA/Łd 666/12

Problem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spłacanej przez nabywcę nieruchomości hipoteki

Relacje terminologiczne ustawy podatkowej i niepodatkowej - kazus zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej