Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Na jakich drukach należy założyć arkusze ocen dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013?

2013-05-10

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Czy dla ucznia klasy I w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 należy założyć druki na nowych drukach arkuszy, czy mogą zostać założone na dotychczasowych wzorach?

Odpowiedź:

W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 arkusze ocen uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej mogą być zakładane na nowych drukach lub na drukach według dotychczasowych wzorów. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 384) – dalej z.r.ś.d., dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęli klasę pierwszą szkoły podstawowej zakłada się arkusze ocen na drukach według wzorów określonych w załączniku do z.r.ś.d. Jednak w § 3 ust. 4 z.r.ś.d. zostało dodane, że w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej mogą być zakładane na drukach według dotychczasowych wzorów.

Krzysztof Lodziński, autor współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 9 maja 2013 r.